Flammer og røyk fra lastebil i morgenrushet

Stikkflammer og røykutvikling fra lastebil utløste storutrykning i morgenrushet.