Statens vegvesen regner med uker med køer når kjøremønsteret i Bergen sentrum endres permanent fra og med tirsdag 14. januar. Køene blir trolig verst i Fjøsangerveien ved Bystasjonen, Nygårdsgaten, Strømgaten og Lars Hilles gate.

— Vi forventer køer i området, særlig de første ukene etter omleggingen, kanskje også på permanent basis, sier Arne Nilssen, byggeleder i Statens vegvesen.

Fra 14. januar skjer følgende varige endringer:

  • Lars Hilles gate snevres inn til ett felt i sørgående retning mellom Strømgaten og Lyder Sagens gate.
  • Det blir ikke mulig å kjøre inn i Lyder Sagens gate fra Lars Hilles gate.
  • Det blir ikke mulig å kjøre fra Daniel Hansens gate inn i Jonas Reins gate.
sykkelvei.jpg

Redusert kapasitetIfølge byggeleder Nilssen er det innsnevringen i Lars Hilles gate og stengingen av Lyder Sagens gate bilistene vil merke mest.

— De første ukene blir det alltid litt forvirring og køer. Men i og med at vi reduserer kapasiteten ut av sentrum i Lars Hilles gate, er det ikke utenkelig at det blir mer køer på permanent basis. Stengingen av Lyder Sagens gate angår i hovedsak de som skal til Nygårdshøyden. Dette er en omlegging bilistene må lære seg å leve med, sier han.

Vegvesenet har satt opp informasjonstavler i området, og har også varslet beboere og næringsdrivende i flere omganger.

Ny sykkelvei

Årsaken til omleggingen er 450 meter med ny sykkelvei i Lars Hilles gate, fra Agnes Mowinkels gate frem til Rasmus Meyers Allé ved Smålungeren. Den skal stå ferdig i vår og blir en del av hovedsykkelruten fra sør mot sentrum.

— Anleggsarbeidet med sykkelveien gjør at omleggingen skjer nå, men dette er altså varige endringer for bilistene, endringer som gjelder også etter at sykkelveien er ferdig, sier Nilssen.

Den nye sykkelveien er i tråd med Bergensprogrammets ambisjoner om å legge mer til rette for bruk av sykkel og å redusere biltrafikken i byen, skriver Statens vegvesen.

— Den nye sykkelveien innebærer også en opprustning av hele gaten: Ny belysning, universell utforming, sykkelfelt i asfalt, betong på fortauet og brostein på deler av veistrekningen. Området får et løft, sier Nilssen.

Alternative ruter

I dag er det mange som bruker Lyder Sagens gate som ankomstvei til Nygårdsgaten og Nygårdshøyden. De må finne nye ruter tirsdag om to uker.

Statens vegvesen har foreslått følgende:

  • Kjørende som kommer fra nord (Åsane, Sandviken) og skal til Nygårdshøyden, må via Danmarks plasstil Solheimsgaten, videre til Nygårdsgaten, deretter videre opp Hans Tanks gate.
  • Kjørende som kommer fra sør (Fana, Nesttun osv.), må enten kjøre samme rute eller til Olav Kyrres gate, videre til Nygårdsgaten og opp Strømgaten til Nygårdshøyden.