Politiet væpner seg rekordofte

I BAKKEN: Store mengder væpnet politi jaktet onsdag 30. mars en mann som skulle ha tatt ladegrep på et håndvåpen i Bergen sentrum. Mannen (26) ble til slutt lagt i bakken utenfor en kiosk i Torggaten. Det viste seg at våpenet var en kopi. FOTO: Jon Tufto
  • Det er flere situasjoner der vi står i fare for å møte våpen, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Aldri tidligere har politiet i Bergen sentrum væpnet seg så ofte som i år.

Det viser tall for 2004-2011 som bt.no har hentet inn fra analyseenheten i Hordaland politidistrikt (se faktarammen til høyre).

Sett med pistol

Alene onsdag og torsdag denne uken har det vært to større politiaksjoner med væpnet politi i Bergen sentrum — i begge tilfeller etter publikumsobservasjoner av menn med pistollignende gjenstander.

— At vi må bevæpne oss oftere for å løse et oppdrag, er ikke en ønsket utvikling. Men vi kan ikke tenke på mengden av slike oppdrag. Vårt fokus er å løse oppdrag på en tryggest mulig måte for oss selv, for publikum og for de involverte, sier Nilsen.

Han påpeker at politiet «særdeles sjelden» bruker våpnene de har med seg.

Mer bevæpning er ikke en utvikling vi ønsker på noen som helst måte

Operasjonsleder Jan Steimler

Bekymret operasjonsleder

Ved operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt kommenterer operasjonsleder Jan Steimler den økte våpenbruken slik:

— Det er jo bekymringsfullt. Mer bevæpning er ikke en utvikling vi ønsker på noen som helst måte.

Tall for hele Hordaland politidistrikt viser at 2011 ligger an til å bli det mest våpenpregete året den siste åtteårsperioden - med en prognose på over 300 bevæpningstillatelser.

Nestkommanderende ved patruljeseksjonen i sentrumspolitiet, Øystein Frotaule, tror utviklingen blant annet skyldes at det er mange våpenkopier i omløp.

— Vi har flere våpenoppdrag. Men det viser seg veldig ofte at det er falske våpen, tro kopier av ekte våpen. På litt avstand er det umulig å si om det er ekte våpen eller ikke. Folk er nok veldig oppmerksom når de ser slike ting ute i det offentlige rom, og da ringer de oss. Vi følger opp så sant vi har kapasitet, og slike oppdrag er prioriterte, sier Frotaule.

Det er politimesteren, eller den han delegerer myndighet til, som tar beslutningen om bevæpning.

Reglementet for alle maktmidler som politiet bruker, fremgår av Politilovens paragraf 6. Der står det blant annet at «De midler som anvendes, må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor.»

- Tilfeldigheter

Analysesjef Morten Ørn mener likevel at tallene fra statistikken ikke er nok til å snakke om en økende trend.

— Jeg tror antallet bevæpninger mest er uttrykk for tilfeldigheter, sier Ørn.

Han viser for eksempel til at ett av bevæpningsoppdragene gjaldt vakthold rundt Erna Solberg (i 2004).

— Til en viss grad er nok bevæpning også uttrykk for hvilke vurderinger som gjøres og hvilken terskel og sikkerhetspolitikk som ligger til grunn. Men jeg tror som sagt det er mest tilfeldigheter som styrer dette, sier Ørn.

- Kan det være en indikasjon på at det er mer våpen ute på gaten og blant kriminelle?

— Jeg vil ikke begi meg inn på hva som kan ligge bak, sier Ørn.

- Ikke lavere terskel

Visepolitimester Nilsen avviser at terskelen for å ta med våpen på politioppdrag er blitt lavere.

— Det har ikke vært endring i regelverket på lang tid, heller ikke i fortolkningen av regelverket, sier han.

- Siden bevæpning er en politimesteravgjørelse: Kan en ny mester komme inn og endre praksisen?

— Dette reguleres av lover og instrukser som ligger over politimesternivå. Det er ikke sånn at en politimester kan endre praksisen veldig, sier Nilsen.

Den nye politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, sier han er trygg på at de bruker bevæpningstillatelser «på en god måte».

— Tallene for bevæpningstillatelser vil nok svinge litt. Når jeg sier at de brukes på en god måte, baserer jeg det blant annet på at det svært sjelden trues med våpen eller blir avfyrt skudd. Våpenopplæringen blir også stadig bedre, mener Gudmundsen.

Hordaland politidistrikt har våpen i en del politibiler, uten at Gudmundsen vil si hvor mange.

— Det at vi har våpen i enkelte biler har ingen påvirkning på terskelen for å gi våpentillatelse, sier han.

Syv av ti sier nei

En undersøkelse fra slutten av fjoråret viste at syv av ti politibetjenter er negative til en generell bevæpning av norsk politi.

Ifølge en artikkel på politiforum.no, som oppgir Politidirektoratet som kilde, økte tallet på godkjente bevæpningsordrer med ti prosent fra 2008 til 2009 (fra 2170 til 2358).

På landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november i fjor ble det satt ned et utvalg som skal utrede bevæpning av politiet, blant annet om politiet skal bære våpen permanent.

Bør norsk politi være permanent bevæpnet? Si din mening i kommentarfeltet under.

Publisert:
TJENESTEVÅPEN: Dette er de to standard tjenestevåpnene i norsk politi: Heckler & Koch P30L (pistol) og Heckler & Koch MP 5 (halvautomatisk maskinpistol). FOTO: Koalorka/Wikipedia (pistol) og Dybdal/Mattes/Wikipedia (maskinpistol).