• ISEN BRAST: Tråkkemaskinen tilhører Stryn sommerskisenter, og blir hentet opp lørdag. FOTO: Øyvind Angard, Statens naturoppsyn

Tråkkemaskin gikk gjennom isen

Kom ut av kurs og havnet i et tjern.