• TOGFREMTIDEN: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) får overrakt rapporten "Norsk jernbane - videre utvikling" av departementsråd Eva Hildrum torsdag formiddag. FOTO: SCANPIX

Bompenger kan gi raskere tog til Oslo

Forkorting av Bergensbanen med Ringerikstunnelen kan snike i køen. Bompenger eller økte billettpriser kan være en måte, foreslår utvalg.