• HJEMME IGJEN: 3. august 1984 var «Germa Lionel» tilbake i Norge. Høyanger var første norske havn, og mannskapet vinket lettet til pressefolkene på kaien. Men i ettertid har flere av de involverte slitt med psykiske problemer og posttraumatiske lidelser, viser en forskningsrapport. ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH FOTO: BT-ARKIV ODDLEIV APNESETH

Norske sjøfolk sliter med senskader etter Gaddafi-tortur

13 norske sjøfolk ble tatt til fange og torturert i Gaddafis Libya. Én ble drept. Flere av de andre sliter fortsatt med psykiske senskader.