Finn daude breiflabbar i fjøra

Siste vekene er det funne daude breiflabbar fleire stader langs Sognefjorden.