— Han fremstår som uforutsigbar og grenseløs. Han burde vært fulgt opp, sier Line Hvidsteen Ingebrigtsen.

Hun er bistandsadvokat for den 14 år gamle jenten som via Facebook ble utsatt for trusler og skremmende, seksualisert atferd fra en 44-åring i Bergen. Fra januar til februar i 2013 sendte han henne seksuelle meldinger på Facebook, hvor det kom frem at han fulgte med på jenten utenfor huset.

I finlandshette

Han skrev blant annet: «savner de nattlige 10 kuldegradene. da var det jaffal mulighet for å ligge nært til deg ... i dette været såh ... men jeg er ikke langt unna :)».

Han sendte også bilder av seg selv i finlandshette.

I tillegg har han truet en annen kvinne flere ganger.

44-åringen satt to måneder i varetekt før han ble sluppet ut i det fri.

— Han fikk en prejudisiell observasjon, men det var ikke mulig med tvangstiltak etter helsevesenets oppfatning. Han ble ikke vurdert som så syk at han skulle tvangsinnlegges, sier politiadvokat Duc van Nguyen.

Fikk diagnose

Mannen fikk en psykiatrisk diagnose, men ble ikke regnet som psykotisk.

Da mannen ble løslatt i fjor vår, var det med et besøksforbud mot å oppsøke 14-åringen og en annen kvinne som har også hadde truet. 14-åringen fikk også en voldsalarm.

— Hadde han tatt kontakt direkte med fornærmede ville han blitt pågrepet igjen. Men ut fra straffenivået som lå til grunn, så ville det være en fare for oversoning hvis han skulle sitte lenger i varetekt, sier Nguyen.

— Familien legger til grunn at han har gitt seg og blir fulgt opp nå, sier Ingebrigtsen.

- Spesiell sak

Det kjenner ikke politiet til.

— For familiens del har det roet seg. Men han hatt uttalelser på Facebook etter dette også, sier Ingebrigtsen.

44-åringen møtte heller ikke i retten da straffesaken startet mot ham i februar. Siden han ble varetekstfengslet har han også skiftet navn.

Mannen ble til slutt dømt til ni måneders fengsel, selv om aktor la ned påstand om fem måneder.

— Her var det helt klart et sprik. Men vi har ikke funnet sammenliknbare saker som dette i rettspraksis, sier Nguyen.