Mons Kvamme har skrevet denne artikkelen. Han er botaniker og vegetasjons— historiker og arbeider med forskning og formidling om kulturlandskap med særlig vekt på kystlyngheier. Han samarbeider med bl.a. Universitetet i Bergen, Miljødirektoratet og Lyngheisenteret på Lygra.