• FOR STORT POLITISK SPRIK: Kjersti Toppe (Sp) bekrefter til BT at det vil bli for vanskelig å sitte i en ledergruppe med nåværende SP-nestleder Ola Borten Moe. Med så store politiske forskjeller blir det vanskelig, sier Toppe. FOTO: FARTEIN RUDJORD

- Jeg var bare dønn ærlig

Derfor kan ikke Kjersti Toppe sitte i Sp-ledelsen med Ola Borten Moe.