- Vi må ikke leve med dette

Miljøpartiene i Bergen mener det finnes tiltak som vil bedre situasjonen.