• KORTEST VENTETID: Haukeland universitetssykehus er nå nede i 55 dagers ventetid. Det er langt under landsgjennomsnittet, og best i Helse Vest. FOTO: BT-ARKIV

Her er ventetiden rekordlav

Bergen er best i vest. Sjekk ditt sykehus.