• MANGE MANGLER: Mur foran inngangspartiet må ferdigstilles, og åpninger under porten må utbedres. - Jeg har to snekkere og en elektriker som kommer i morgen tidlig som skal gjøre utbedringer. Om nødvendig leier jeg inn flere folk, sier Hopen. FOTO: SEAN MURRAY

Barnehagen har fått ny eier

Eventyrdalen barnehage slipper trolig å stenge.