Tre teser for Bergen

BT har bedt listetoppene til de viktigste partiene i Bergen fortelle om de tre største utfordringene for byen – og hva de vil gjøre med dem.