• DØD: Den døde hjorten ble liggende i veibanen etter ulykken. FOTO: MARITA AAREKOL

Trafikkdrept før hjortejakten

Død hjort laget trafikk-krøll på vestre innfartsåre.