• ROTTEREIR: Her har noen rotet utover innholdet i svarte bossekker. Det kan være narkomane, eller andre som leter etter verdisaker. Men restene ... de blir rene festen for rotter og kråker. FOTO: BIR

Bosset flyter rundt returpunkt

Returpunktet under Puddefjordsbroen er blitt et søppelproblem for BIR.