Strømstans på Sandsli

Tre høyspenningskabler er tatt av gravemaskin.