LES HOVEDSAKEN:

— Ordninger hvor enkeltstudenter mottar ytelser for å legge arrangement til spesielle steder synes vi er ugreit, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Han sier dette er problematisk fordi studentene ikke selv får bestemme hvor de skal legge igjen pengene sine og at det kan gi dårlig omdømme både for studenter og universitetet.

— Men vi har ikke myndighet til å bestemme hvordan studentene opererer privat, sier rektoren.

- Aggressive

Tine Ø. Blomfeldt er i permisjon fra jobben som leder for prosjektgruppen Lykkepromillen ved Studentsamskipnaden i Bergen. Hun mener utestedene opptrer aggressivt overfor studentene.

— Det blir en økende profesjonalisering i utelivsbransjen for hvert år, mens studentene ofte er nye i fadderstyrene, sier hun.

Generelt mener Blomfeldt at det er uheldig at prisene på alkohol er lave.

— Vi vet etterspørselen øker med lave priser. Studentene er allerede en utsatt gruppe i og med at de drikker mye alkohol ofte. Alt som kan øke inntaket, er uheldig.

Bergen Servering avviser at de opptrer aggressivt.

— Jeg vil si dette er tosidig. Vi tilkjennegir vår interesse for studentorganisasjonene, og det gjør vi fordi de er en stor og attraktiv markedsgruppe. Det er det ingen tvil om. Samtidig er det slik at de også utøver et markedspress mot oss.

Ukjent praksis

Kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune kjenner ikke til utelivsbransjens praksis.

— Så lenge de ikke reklamerer for det, er dette ikke i konflikt med alkoholloven. Det er derimot ikke lovlig å gi bort alkohol som premie, skriver jurist ved Skjenkekontoret, Bent Eirik Lundo i en e-post.

Heller ikke byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er kjent med hvordan utelivsbransjen møter studentene.

— Utelivsbransjen konkurrerer, på samme måte som de fleste andre næringsaktører. Jeg er derfor ikke overrasket over at de konkurrerer på pris og andre fordeler for å tilegne seg nye kunder, skriver hun.