Bare noen dager før 31-åringen skulle vært overført til Sandviken sykehus, skadet han seg selv alvorlig i luftegården i Bergen fengsel.

Som BT skrev i går, var han sammen med tre fengselsbetjenter og to psykologer da han plutselig klatret opp på et tak og kastet seg utfor. Beak, som er tiltalt for drapene på Valdresekspressen i november i fjor, ligger nå hardt skadet på Haukeland. Han har også skadet seg selv ved tidligere anledninger.

— Svært syk

Til tross for at Beak har fått behandling i fengselet, burde han heller vært tatt hånd om av psykiatrien, mener assisterende regiondirektør Leif Waage i Kriminalomsorgen region vest.

— Vi har hele tiden ment at dette var en person som burde vært ivaretatt av helsevesenet. Vi ser på ham som svært syk, sier Waage.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som observerte Beak gjennom 12 uker i Trondheim, konkluderte med at han ikke var psykotisk da drapene ble begått. Det betyr at han kan straffes hvis han blir funnet skyldig.

Konklusjonen førte til at Beak ble ført tilbake til Bergen i april for å sitte varetektsfengslet i påvente av rettssaken.

Ble bekymret

Men i løpet av varetektsperioden ble de ansatte stadig mer bekymret over Beaks tilstand. I forrige uke ble det avgjort at han skulle overføres til spesialisthelsetjenesten i Helse Bergen.

— Det ble stilt spørsmål ved om han trengte innleggelse, og det var en grei anmodning. Vi avtalte at det skulle skje mandag denne uken, sier klinikkoverlege Per Harald Bentsen ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri i Helse Bergen.

Men i mellomtiden - onsdag i forrige uke - skjedde altså den alvorlige selvskadingen.

— Det er en tragisk hendelse, og jeg skjønner godt at de er fortvilet i fengselet, sier Bentsen.

Han legger til at overføringen ble regnet som en planlagt innleggelse, og ikke som øyeblikkelig hjelp.

— Vurderte de rettspsykiatrisk sakkyndige om det var forsvarlig å la Beak sitte i varetekt?

— Han har vært grundig vurdert hos oss, og enda grundigere gjennom 12 uker på Brøset. Han er observert av noen av de dyktigste fagfolkene i landet. Han ble overført til fengsel fordi det ikke var grunnlag for å sette noen diagnose som tilsa at han skulle overføres til sykehus. Men i løpet av varetektsperioden har det vært en økende uro for tilstanden hans, sier Bentsen.

- Ekstremt krevende

Waage i Kriminalomsorgen mener derimot at Beak hele tiden har vært for syk til å sitte i varetekt, selv om han ikke var psykotisk.

— Fengselet er ikke en behandlingsinstitusjon, og de ansatte er ikke helsepersonell. Vi er ikke rustet for å håndtere alvorlig syke over lang tid. Vi har en fantastisk poliklinikk, men det er ikke tilstrekkelig i en så ekstremt krevende situasjon, sier han.

Ifølge Waage er alvorlige psykiske lidelser blant innsatte et økende problem.

— Noen innsatte overskrider grensene for hva som er forsvarlig å håndtere i et fengsel. Vi har blant annet en økende gruppe utlendinger med store kommunikasjonsproblemer, der vi vet lite om deres funksjonsnivå.

Beaks forsvarer, advokat Fredrik Verling, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.