• FORFALL: - Det som het samfunnskritisk journalistikk, har i dag forfalt til en pekefinger- og sladrehank-journalistikk som primært kolporterer bygdesladder, sier Hans-Wilhelm Steinfeld. FOTO: ODD MEHUS

Hudfletter norske journalister

De er altfor store i munnen. De er historieløse. De har forfalt til å bedrive sladrehank-journalistikk.