• «SELGER MEDISIN»: - Det er folk her oppe nå som selger metadon og Subutex de har fått fra lege, sier Kjetil Pedersen (35), som BT traff i Nygårdsparken i går. Han sluttet i rusbehandling på grunn av trøbbel med medisintypen han fikk, men har ingen problemer med å skaffe alternativ LAR-medisin i parken. FOTO: Tor Høvik

Ønsker strengere metadon-kontroll

- Mange LAR-pasienter selger medisinene sine her, forteller Kjetil Pedersen (35) i Nygårds­parken. Rusforsker Helge Waal mener strengere kontroll, spesielt for utlevering av metadon, kan spare mange liv.