I disse ti gatene får vi parkerings-bøter for fem millioner i året

— Satsene bør heves, mener parkeringssjefen. Sjekk din gate.