Mopedulykke i Masfjorden

Utforkjøring på E39 ved Haugsvær.