Preges av partiene utenfor

Helblå regjering, men med store gule og grønne flekker. Regjeringens politikk blir preget av sentrumspartiene som ikke skal sitte i den.

Publisert:

PRESSEKONFERANSEN: Avtalen som de fire partilederne signerte mandag kveld, innebærer at Høyre og Frp danner regjering alene, men at KrF og Venstre blir støttepartier med en bindende forpliktelse. Foto: HÅVARD BJELLAND

Avtalen som de fire partilederne signerte mandag kveld, innebærer at Høyre og Frp danner regjering alene, men at KrF og Venstre blir støttepartier med en bindende forpliktelse.

Les hele avtalen her!

— Denne avtalen vil ligge til grunn for det videre samarbeidet fremover. Det er den mest forpliktende avtale noen regjering har hatt med andre partier, sa påtroppende statsminister Erna Solberg på pressekonferansen i Stortinget.

Les også

Legger opptil bistandskutt

Les også

Land of fjords and feite lommebøker

Også de andre partilederne var tilsynelatende fornøyde og lettet over å ha tatt en avgjørelse.— Avtalen gir Venstre gjennomslag for politikken vår og armslag i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

— Vi lovet velgerne en ny regjering, og det har vi holdt. Frp har vært veldig konstruktive i samtalene vi har ført. De er kommet nærmere oss i sentrum, sier Knut Arild Hareide.

Sentrum-seire

En rekke av de politiske sakene partiene er blitt enige om i avtalen, er seire for KrF og Venstre:

Høyre og Frp danner regjering

Det blir ikke åpnet for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja de neste fire årene. Det blir heller ikke satt i gang petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.

Fedrekvoten reduseres til 10 uker, og det åpnes for en unntaksordning dersom far er syk, arbeidsledig, har opphold i utlandet eller er selvstendig næringsdrivende.

— Det betyr at familier får mer fleksibilitet til å bestemme selv, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Kristendomsfaget gjeninnføres i skolen, gjennom et nytt KRLE-fag som skal inneholde minst 55 prosent kristendom.

Bioteknologiloven evalueres, og det blir ikke offentlig tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide, Også her har KrF fått gjennomslag

.

Satsingen på kollektivtrafikk skal forsterkes, det innføres skattefradrag på ENØK-investeringer og naturmangfoldsloven opprettholdes. Alt er viktige Venstre-saker.

Det skal utarbeides en tiltakspakke mot barn i fattige familier.

Det blir økt differensiering i foreldrebetaling i barnehager og SFO.

Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast, heter det i avtalen.

Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner skal styrkes.

Gi og ta i asylpolitikken

Partiene har laget en egen, firesiders avtale om utlendingsfeltet, et av de mest kontroversielle temaene i regjeringssonderingene.

Der har Venstre og KrF fått igjennom en engangsløsning for asylbarna, eller såkalt "langtidsboende barn". Den innebærer at barn og deres familier får bli i Norge hvis det har gått over tre år siden søknad om asyl. Dessuten har partiene blitt enige om en regelendring som skal gjøre at utlendingsmyndighetene i større grad skal vektlegge hensynet til barna i fremtiden.

— Det SV ikke klarte på åtte år, har vi klart på 14 dager, triumferer Knut Arild Hareide.

Men det han ikke forteller, er at engangsløsningen forutsetter at foreldrene har medvirket til å avklare sin identitet. Dessuten har Frp fått igjennom en rekke punkter i utlendingspolitikken som vil innebære en innstramming:

Utlendingsloven skal skjerpes slik at politiet kan pågripe dem som ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet.

Det skal lages egne retursentre for personer og familier med endelig avslag.

Strengere krav for familiegjenforening, deriblant en aldersgrense på 24 år.

Frp-leder Siv Jensen fremhevet også en skjerping av asylpolitikken som en av Frps seire. Andre seire var satsing på vei, lovfestet rett til sykehjemsplass og fjerning av avgifter.

Høyre styrer økonomien

Selv om avtalen er mest beregnet for å gi de mindre partiene noen bein, har Høyre sørget for at alle signerer på at handlingsregelen skal ligge fast. Økt pengebruk skal kunne skje til investeringer i kunnskap, infrastruktur og såkalte "vekstfremmende skattelettelser".

Høyre har også fått spikret at det skal innføres fritt behandlingsvalg i helsevesenet, og da først for rus og psykiatri. Sammen med Frp har partiet også sørget for at det blir en kommunereform "hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden".

Det står ingenting om hvordan utgiftene de fire partiene er blitt enige om, skal salderes i budsjettet.

Publisert:
svp://30590