- Vi vil selvsagt bygge vår regjeringserklæring på den historiske avtalen vi presenterte mandag, sier den påtroppende statsministeren.

I går innledet Erna Solberg regjeringsforhandlingene med Frp og Siv Jensen på Sundvolden hotell.

Målet er å lage en Sundvolden-erklæring, som skal danne grunnlaget for den helblå regjeringen.

Men for første gang i nyere norsk historie må regjeringen også ta hensyn til et annet dokument, nemlig den skriftlige avtalen med støttepartiene Venstre og KrF, som trolig får navnet Nydalen-avtalen.

Den er på kun seks sider, og preget av mange korte, omtrentlige formuleringer. Flere stiller spørsmål ved hvordan regjeringen har tenkt å få disse punktene inn i regjeringserklæringen.

- Første gang det skjer

- Vi vet ikke hvordan dette skal gjøres, for vi har aldri opplevd at opposisjonspartier har en slik avtale med regjeringen før. Det er mange punkter som er åpne for tolkning, spesielt i innvandringspolitikken. Jeg tror det ville være lurt av Erna å ta en ny runde med partiene for å definere nøyere hva de egentlig er enige om, sier professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot.

Han sier at Kåre Willoch i 1981 hadde en enighet med sentrumspartiene, men at den aldri ble gjort til et fast styringsverktøy. Willoch søkte også støtte fra andre.

Råd om fast fisk

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) er overrasket over hvor kort og lite konkret Nydalen-avtalen er.

- Jeg vet hvordan det har vært å styre etter Soria Moria-erklæringen, som er langt mer detaljert. Selv der ble det diskusjoner om alt som kunne tolkes. I denne avtalen kan nesten alt tolkes på flere måter. Jeg lurer på hvordan de skal klare å styre med dette som utgangspunkt, sier Toppe.

Før Nydalen-avtalen kom på plass, ga også Kristin Halvorsen (SV) råd til KrF og Venstre om å spikre alle viktige saker på forhånd.

- Vi tenkte at vi måtte spikre mest mulig på Soria Moria, og var hele tiden opptatt av å få fast fisk inn i regjeringserklæringen. Internt viste vi så ofte til erklæringen at jeg slet ut fem eksemplarer som finansminister og medlem i underutvalget, sa Halvorsen til VG.

Småpartiene kan tape

Aarebrot mener det er småpartiene som har mest å vinne på å få regjeringserklæringer så spesifikke som mulig.

- Ap ville helst ha Soria Moria mindre spesifikk, mens SV og Sp kjempet for å få sine mål klart definerte. Høyre vil nok også helst ha handlingsrom, uten for mange konkrete forpliktelser, sier han.

Han undrer seg også over at avtalen er uklar på hvor ofte partiledelsen i de fire partiene skal møtes.

- Hvorfor ikke bare legge inn at det skal være et slikt stormøte hver måned? spør Aarebrot.

- Vil ikke tåkelegge

Solberg og Jensen kommenterte kritikken mot avtalen på pressekonferansen i går kveld.

- Det var ikke en avtale som var fullstendig på politikk­områder, men den viste en retning for hvor vi skal gå, sa Solberg.

På spørsmål om partiene var enige om hvor konkret regjeringserklæringen skal bli, svarte hun:

- Vi er nok ikke helt samstemte. Men det som er viktig er at vi har en felles forståelse av hva som står der, slik at det ikke blir tolket ulikt. Vi må være ryddige, i stedet for å ha strid om rare formuleringer slik regjeringen foran oss hadde.

Jensen var enig.

- Det er ikke noe poeng i å skrive seg ut av problemer ved å tåkelegge noe. Men under sonderingene ble vi enige om mer enn det som står i avtalen. Jeg ønsker å ta med meg den enigheten i erklæringen, sa Frp-lederen.