• NEKTER Å GI OPP: Grunneierne her i Myklebustdalen og i Sigdestaddalen i Bremanger har nektet Statnett adgang på sine eiendommer.

Grunneierne tapte kraftlinjestrid

Grunneierne i Bremanger tapte i retten, men gir seg ikke.