Voldsforskeren kan selv ikke huske en eneste gang det har skjedd. — Norge har i lang tid sett lite drap og vold, og det ser vi også igjen når det gjelder barn. Barn utsettes mye oftere for drap, enn at de selv dreper andre, sier hun

Innrømmelse første skritt

Forskeren forteller at det i de skandinaviske landene er vanlig at gjerningsmannen blir beskyttet om de er barn.

— Det typiske er at det legges lokk på saken fra politiets side. Det er ofte slik at barn som dreper har store problemer, og blir tatt hånd om av barnevernet. Målet er da å sørge for at barnet får en positiv utvikling. Denne måten å håndtere saken på er veldig spesiell for Skandinavia. I USA og England hender det ofte at barn må stille i retten.

Forskeren forteller at et avgjørende punkt i barnets utvikling er når de innrømmer ugjerningen.

— Det er vanlig at barna bortforklarer, lyger eller legger skylden på andre. Når barnet innrømmer at det har drept, er det første skritt på vei til at barnet kan legge hendelsen bak seg.

- Ofte sjalusi

Forskning viser at barn under 15 som dreper, som oftest dreper noen i familien, forklarer Bjørnebekk.

— Da er ofte hovedmotivet sjalusi eller ulike grader av fiendtlighet. Men det kan også være at barnet er blitt utsatt for mye krenkelse. Noen ganger er det også bagateller som eskalerer og gjør at et barn dreper, sier hun på en generell basis.