• INGEN BEDRING: Lørdag var det trolig vedfyringen og ikke trafikken var hovedkilden til smogen som lå over Bergen, her sett fra Kolstien. Værmeldingene gir ingen håp om bedring: Det skal bli kaldt og lite vind hele neste uke. FO TO: Eivind Senneset

Satser på tiltak som ikke virker

Verken ekspressbusser, parkeringsrestriksjoner eller sambruksfelt ga effekt mot luftforurensningen sist vinter. Likevel er det disse tiltakene kommunen nå vil sette i gang med.