Fylkesutvalet støttar Odda kommune

Riksantivaren må ta omsyn til Odda kommune sine synspunkt når han avgjer fredingssaka om nedlagte Odda Smelteverk.