Frelseren født på Årstad

Jesus ble født i går, i en stall, like ved Kvinneklinikken.