Tirsdag fortalte Bergens Tidende at flere tusen nye boliger i er i fare, etter at Fylkesmannen nå har bestemt at kommunene må legge til grunn Avinor sitt flystøysonekart for 2030 i saksbehandling av nye byggesaker. Det vil si at utbyggere må ta høyde for støy fra to rullebaner på Flesland, og at maksgrensen for flystøy i gul sone blir på 52 desibel.

— Dette vil få store konsekvenser for Bergen. Mange mener at Bergen blir urimelig hardt rammet her. Det ser også ut til at reglene blir praktisert mer firkantet her enn andre steder i landet. Dette er noe vi må finne ut av, sier byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe.

- Urimelig hardt rammet

Warloe forteller at han har diskutert saken med fylkesmann Lars Sponheim.

— Han fremstår som ganske bastant på dette. Han sier dette er nasjonale retningslinjer, og at disse må følges. Vi må jo forholde oss til det nye kartet, men det er likevel viktig å finne ut om det er noe handlingsrom her, sier Warlo

Warloe forteller at han har fått henvendelser fra ulike aktører som lurer på hvilke konsekvenser det får for dem. Ti eiendomsutviklere som har sendt brev til kommunen, er bekymret for nærmere 6000 boliger de planlegger å bygge innenfor flystøysonen.

— For vår del er det snakk om 400 til 500 boliger som kan bli utsatt eller skrinlagt. Det gjelder byggeprosjekt vi har sammen med Obos ved Ådlandsstraumen på Hjellestad og prosjekter i nærheten av Flyplassvegen, sier StorBergens utbyggingsdirektør, Tom Arne Olsen.

Olsen sier at de kan leve med selve kartet dersom de kan bygge over deler av utearealet.

— Vi har fått signaler fra byggesaksavdelingen i kommunen at man ikke ønsker sånne tiltak. Så vi er spente på hvordan dette vil bli behandlet, sier Olsen.

- Ingen overraskelse

Byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg, sier at han foreløpig er usikker på hvordan de skal håndtere dette brevet fra Fylkesmannen.

— Vi må vite hvilke konsekvenser dette får de områdene som bli berør av kartet. Dette er et populært område å bygge i, og Bergen har behov for flere boliger, sier Wiberg.

Assisterende fylkesmann Rune Fjeld mener kommunen må henvende seg til dem, dersom de lurer på noe. Samtidig er han forundret over at dette kommer som en overraskelse på dem.

— Vi har hatt en dialog med kommunen om dette tidligere, men tar gjerne et nytt møte med dem for å oppklare ting, sier Rune Fjeld og legger til:

— Dette er støyretningslinjen fra Miljøverndepartementet, og kommunen må følge med i timen. Kommunen er også klar over at det er de nye reguleringsplanene og kommuneplanene som må forholde seg til de nye reglene, ikke de gamle planene som alt er vedtatt.

Vil kontakte departementet

Warloe lover han vil bruke tid på dette utover høsten, og sier at han også vil ta saken opp med Miljøverndepartementet.

— Hvis 6000 boliger er i faresonen, så utgjør det ti prosent av det behovet vi har for å bygge boliger de neste 25 årene. Det er nå en ubalanse i Bergen der det er flere arbeidsplasser i sør, men flest boliger i nord. Det er et stort behov for flere boliger i sør.