• LILLE-HOUSTON: I et beskjedent rom på noen få kvadratmeter følger FFI-forsker Richard B. Olsen to norske mikrosatellitter som overvåker skipstrafikken i nordområdene.

Norge og USA skal samarbeide om å utvikle militære satellitter

Forsvaret har inngått en samarbeidsavtale med US Air Force om utvikling av militære satellitter i verdensrommet.