Det er ikke innbyggere i Nordhordland fornøyd med.

— Fire bomstasjoner rundt Knarvik? Da kan jeg verken dra til butikken eller besøke venner uten å betale, sier Aliss Hopland.

På Folkemunne Kafe på Knarvik Senter diskuteres det høylytt etter at den nye Nordhordlandspakken ble presentert i går. For å finansiere flere veiprosjekter nord i fylket, er det foreslått å sette opp fire bomstasjoner. Men det vil ikke Aliss Hopland, ektemannen Egil Hopland og vennen Thor Thorsen ha noe av.

— Vi i Nordhordland har betalt mye i bompenger de siste årene. Jeg forstår ikke at staten ikke kan ruste opp disse veiene uten å kreve bompenger, sier Thorsen.

Færre bomstasjoner

På et møte i går fikk ordførere og rådmenn vite hvor utvalget som har vurdert bompengesøknaden mener bomstasjonene skal plasseres, hvilke prosjekter som skal være en del av pakken og hva taksten blir.

OPPGITTE: Søskenparet Alis og Egil Oppland er begge oppgitt over planen om å sette opp fire bomstasjoner i Nordhordland. I midten står Thor Thorsen og undersøker forslaget, som ble presentert for rådmenn og ordførere i går. Også Thorsen er imot bomstasjonene.
rune meyer berentsen

Bompengesøknaden skal nå på høring. Målet er å sende en ferdig søknad til regjeringen i løpet av sommeren, og at gravearbeidene kan starte sommeren 2015.

Styreleder Pål Kårbø i Nordhordlandspakken AS forteller at det blir to færre bomstasjoner enn opprinnelig planlagt.

— I det forrige forslaget lå det inne en tunnel fra Knarvik til Isdalstø som kostet over en milliard. Vi har valgt å avvente med den tunnelen til vi vet mer om hva som skjer med Nyborgtunnelen i Åsane. Dermed kan vi fjerne to planlagte bomstasjoner og redusere takstene, sier han.

Bommene kommer på Nordhordlandsbrua, Flatøy, på vestsiden av Mundalsbergtunnelen og på Radøy. Hver passering vil koste 13 kroner.

Forventer mer av staten

Mandag møtte Kårbø samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og statssekretær Bård Hoksrud (Frp) for å presentere prosjektet. Et av spørsmålene var om regjeringen vil godta en bompengeandel på 70 prosent, slik nordhordlendingene legger opp til.

— Svaret var at inntil det kommer andre signaler fra regjeringen, må vi forholde oss til et slikt nivå på bompenge- andelen. Dersom det skulle komme mer statlige penger, så er det jo bare å ta vekk bomstasjonene på et tidligere tidspunkt, sier Kårbø.

Han legger ikke skjul på at han forventer at de statlige midlene økes.

Fungerende ordfører i Lindås, May Eva Sandvik (H), mener det er problematisk at tunnelen mellom Knarvik og Isdalstø er ute av planen.

Det er jo mulig å ferdes til havs, ellers kan jeg til nød kjøpe elbil.

Egil Hopland

— Vi har en økende trafikk i forbindelse med aktiviteten på Mongstad. Men vi må videre i prosessen, så får vi ta planlegging av tunnelen når vi begynner å jobbe med Nyborgstunnelen. Og at det blir satt opp nye bomstasjoner, mener Sandvik nordhordlendingene må godta.

— Jeg hadde ønsket at staten tok en større del av regningen, men vi har ventet lenge, nå må vi komme i gang.

Nødvendig onde

Også Nils Marton Aadland (H), ordfører i Meland, mener finansiering med bompenger er et nødvendig onde.

— Denne pakken gir oss veldig mye igjen for det vi betaler.

Men på Folkemunne Kafe ønsker de ikke å betale bompenger i det hele tatt. De har allerede begynt å planlegge hvordan de kan slippe unna stasjonene.

— Det er jo mulig å ferdes til havs, ellers kan jeg til nød kjøpe elbil, sier Egil Hopland.

Uten tunnel Knarvik-Isdalstø koster Nordhordlandspakken 1,2 milliarder. Av dette skal staten dekke 145 millioner kroner og fylket 214 millioner kroner. Resten skal bli finansiert av bompenger.