• NORDHORDLANDSBRUA: Broen består av en 1246 meter lang flytebro i stål som hviler på pongtonger av betong, og en 346 meter lang skråkabelhøybro med hovedspenn på 172 meter. Total lengde på broanlegget er 1610 meter. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

20 år siden den store brofesten

Nordhordlandsbrua fyller 20 år i dag.