Fersk mjølk blir gjødsel

Jordalen lengst nordaust i Voss kommune er isolert igjen. Utan tilkomst for mjølketankbilen går nær 6000 liter mjølk rett i gjødselkjellaren.