Den andre desember 1943 ble forfatteren og journalisten Nordahl Grieg skutt ned over Berlin, om bord i et britisk bombefly. I 70 år har diskusjonen gått om hvor han ble gravlagt, og hvordan hans minne best kan bevares. I dag tar Griegs bysbarn Audun Lysbakken saken ett skritt videre. Han ber kulturminister Thorhild Widvey ta initiativ til å klargjøre nøyaktig hvor Nordahl Grieg ligger begravet.

— Det endelige målet er å få han gravlagt i Bergen, sier SV-lederen. Som i sin barndom på Møhlenpris hver dag passerte huset i Welhavens gate, der Nordahl Grieg ble født og levde sin åtte første år.

Nye opplysninger

— SV satt i regjering i åtte år, hvorfor tar du denne saken opp nå, under en borgerlig blå regjering?

— Fordi det er kommet nye opplysninger i saken. To privatpersoner med tilknytning til Berlin har gjort undersøkelser som kan tyde på at Grieg ligger i på en britisk krigskirkegård i Berlin. Jeg tror det trengs myndighetsinnsats for å komme videre. Derfor brevet til regjeringen.

Lysbakken sier han har vært opptatt av å få Griegs levninger hjem i 10 år, siden 60-årsmarkeringen i 2004. Den gang ble et initiativ stoppet av daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

— Vi slo oss til ro med det, før de nye opplysningen kom nå nylig.

Like viktig i dag

— Jeg håper en borgerlig regjering ser hvor viktig Nordahl Grieg var for motstandskampen i Norge under krigen, og ikke, selv om han tilhørte venstresiden.

— Han var blant de aller første som advarte mot fascismen, derfor mener jeg han er like viktig i dag som den gang.

Lysbakken viser til at etter 22. juli ble Nordahl Griegs forfatterskap igjen trukket frem og benyttet, ikke minst diktet Til Ungdommen.

Nordahl Grieg
PRIVAT