• GOD BASIS: Overlege Rune A. Kroken ved psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus mener 22-åringen trenger en tilrettelagt bolig hvor han passes på hele døgnet. FOTO: Odd E Nerbø

Uenige om hva som skal til

Sandviken sykehus mener det som trengs er tilrettelagt bolig. Kommunen mener svaret er mer behandling.