Likestillingsdepartmentet gir menn høyere lønn

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) har ansvar for likestilling i Norge. Men i hennes eget departement tjener menn i gjennomsnitt 22.000 kroner mer i året enn kvinner.

STATSRÅD: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er opptatt av likestilling mellom kvinner og menn, men i hennes eget departement finnes likestillingsutfordringer, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.
  • Ida De Rosa
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Det viser departementets egen gjennomgang i budsjettforslaget til Stortinget. Hele 70 prosent av de ansatte i departementet var ved årsskiftet kvinner. Det er kun fem prosentpoeng lavere enn for åtte år siden.

«Departementet har i flere år hatt som mål å rekruttere flere menn» heter det i gjennomgangen.

Men selv om kvinnene dominerer, gjør de det ikke når det gjelder lønn, skriver Aftenposten.no.

Oversikten viser nemlig at de mannlige ansatte i departementet i gjennomsnitt tjener 1821 kroner mer pr. måned enn sine kvinnelige kollegaer. Mens menn har en gjennomsnittslønn på 46.784 kroner, har kvinner en gjennomsnittslønn på 44.963. Det viser tall for 2011.

I løpet av ett år tjener dermed en mannlig ansatt nærmere 22.000 kroner mer før skatt.

Den største lønnsforskjellen for samme type stilling finnes blant de fem ansatte fagdirektørene i departementet. Den ene mannlige fagdirektøren i departementet tjener 52.416 kroner mer pr. år enn gjennomsnittet av lønnen til hans fire kvinnelige kollegaer.

— Likestillingsutfordring

I andre stillinger er det kvinner som tjener mest. Men forskjellen i lønn er mindre for overvekten av disse stillingene.

Oversikten viser også at prosentandelen menn er høyere for sjefsstillinger enn for lavere stillinger i departementet. 29 prosent av førstekonsulentene er menn, mens prosenten stiger til 38 for avdelingsdirektører og 50 prosent for ekspedisjonssjefer og departementsråd.

Når Aftenposten presenterer tallene for Likestillings- og diskrimineringsombudet, slår ombudet fast at det ser ut til at departementet kan ha en likestillingsutfordring.

— Disse tallene virker i tråd med det vi ser andre steder, og det kan tyde på at det vi ser her er en klassisk likestillingsutfordring. Selv om kvinner og menn får omtrent likt betalt for samme type jobb, kan det høres ut som om det er lettere for menn å få opprykk og ansvar, og kanskje lettere for dem å forhandle om lønn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Hun sier at lønnsforskjeller er et problem, men at årsaken ofte er sammensatt.

— En årsak til gapet er at kvinner som får barn er borte fra jobb lenger enn menn. Det kan påvirke lønnsutviklingen dersom kvinner har lang permisjon og jobber deltid mens menn ikke gjør det.

— En annen tendens vi ser er at arbeidet kvinner har verdsettes lavere. Oppgaver som administrasjon, arkivstillinger og førstekonsulenter lønnes lavere. Dette handler ikke bare om arbeidsoppgaver og ansvar, men er også et verdispørsmål, sier Ørstavik.

Tjener 236.000 mer

Departementets oversikt viser at betydelig flere kvinner enn menn jobber deltid, har foreldrepermisjon, er midlertidig ansatt og er sykemeldt.

Også i fem av departementets tilsammen syv underliggende etater og ombud, tjener menn bedre enn kvinner, viser oversikten.

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er gjennomsnittslønnen for menn hele 236.244 kroner over kvinnenes lønn.

Dette har sammenheng med at flere av de mannlige fylkesnemdslederne enn de kvinnelige har tilleggsansvar som daglige ledere.

Også i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Forbrukerombudet, Barneombudet og Sekretariatet for forbrukertvistutvalget og markedsrådet har menn høyere lønn. I to etater - Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samt i Likestillings- og diskrimineringsombudet - har kvinner høyest gjennomsnittslønn.

Ombudet sier det er viktig at departementet analyserer sin egen lønnsstatistikk.

— Det er viktig å jobbe systematisk med dette for å avdekke om det kan være usaklige forskjeller i lønnen. Det er bra at man leser statistikk så man kan følge med på utviklingen.

Har en utfordring

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ser at de har en likestillingsutfordring

— Utfordringen er at vi har få menn i de lavere stillingskategoriene, som sekretærstillinger. Det slår inn på gjennomsnittet, sier departementsråd Eli Telhaug.

- Er det ikke et problem at én mannlig fagdirektør tjener 4 368 kroner mer enn gjennomsnittet til sine kvinnelige kollegaer?

— Individuelle lønnsforskjeller som dette vil være knyttet til kvalifikasjoner og ansiennitet.

- Er det et problem at kvinner har høyest sykefravær, og at bare kvinner tar fødselspermisjon i deparmentet?

— Når det gjelder sykefravær er det et generelt problem som vi jobber med. Ellers oppfordrer vi både kvinner og menn til å ta fødselspermisjon. At det bare var kvinner i permisjon på tidspunktet statistikken ble laget, er tilfeldig, sier Telhaug.

Publisert
BT anbefaler

Superstjernen kjøpte kunst for 600.000 kroner i Bergen

Post Malone tok seg god tid til kunstutstilling i Grieghallen.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Trafikkuhell på E39 i Masfjorden: – En person fraktet til Haukeland

  2. – Kom deg ut for å grille så fort som mulig

  3. Disse avgangene er innstilt på Flesland

  4. – Jeg går for å se Jeff Beck, ikke Johnny Depp

  5. – Veien har på rekordtid blitt den største campingplassen i Bergen

  6. På syv år har han kuttet gjelden med tre milliarder