En 51 år gammel mann er i Nordhordland tingrett dømt til fengsel i syv år for seksuelle overgrep mot sine tidligere stesønner.

De første overgrepene skal ha startet da den eldste gutten var under 10 år gammel.

I retten forklarte de to brødrene i detalj hvordan stefaren forgrep seg på dem gjentatte ganger over flere år.

Overgrep under øvelseskjøring

Den eldste broren forklarte at de seksuelle overgrepene fortsatte inn i ungdomstiden. Han kunne for eksempel bli utsatt for slike overgrep mens han øvelseskjørte med stefaren. Dette skjedde ofte to-tre ganger i uken.

«Fornærmede har forklart at overgrepene skjedde stort sett hver gang de øvelseskjørte. Noen ganger kjørte han bevisst feil for å hindre overgrep», heter det i dommen.

Hans to år yngre bror ble utsatt for gjentatte overgrep fra han var 13 år gammel.

Ifølge dommen skal stefaren ha sagt til guttene at familien ville havnet på gaten, og moren bryte sammen, dersom de fortalte noe til andre. Den ene av guttene har også forklart at stefaren hadde temperament, og til tider kunne være aggressiv og hardhendt.

Retten mener 51-åringen har utvist en nærmest ustyrlig vilje til å begå overgrep, og at hans handlinger har satt dype og varige spor hos de to.

«Deres forklaringer vitner om utspekulerte metoder for å vinne tillit og kontroll, i hensikt å oppnå seksuell tilfredsstillende», heter det i dommen.

Overgrepene skal ha skjedd på forskjellige adresser i en av Bergens omegnskommuner. Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter.

Det er imidlertid flere forhold retten mener bør gi strengere straff enn «normalen» i slike saker.

Barndom preget av overgrep

Om den eldste broren heter det at han har fått store deler av sin barndom, og hele ungdomstiden, preget av overgrep fra stefaren.

«I tillegg til det svært lange tidsrom dette har foregått, har retten i straffskjerpende retning lagt vekt på hyppigheten av overgrepene, og overgrepenes alvorlige karakter», skriver tingrettsdommer Ronny Bølgen.

Tiltalte nektet straffskyld for de alvorligste forholdene da rettssaken var oppe for retten i forrige måned. Han antydet da at han er blitt utsatt for en hevnaksjon fra sine tidligere stesønner.

Dette festet retten ingen tillit til.

Han er i tillegg dømt til å betale til sammen 300.000 kroner i oppreisning til sine tidligere stesønner.

Anker dommen

Dommen var i samsvar med aktors påstand.

51-åringens forsvarer sier til BT at dommen allerede er anket til lagmannsretten.

— Han mener at han er uskyldig. Jeg kan ikke kommentere dommen ut over det, sier forsvarer Jannicke Keller-Fløystad.

Mannen er også dømt for seksuelt krenkende atferd mot en 14 år gammel jente. I 2011 var han i kontakt med jenten på Facebook, der han ble spurt om han kunne kjøpe alkohol til henne.

Han har erkjent at han i denne samtalen opptrådte krenkende.