• USYNLIG: Rektor Dag Rune Olsen jobber for tiden med ny strategi for UiB. Å bli mer synlige, blir et av hovedpunktene i det arbeidet, sier han. - Den altoverskyggende meldingen vi får her er at vi ikke er synlige nok. Vi må ha en ny strategi på hvordan vi skal kommunisere, sier han. FOTO: Marie Havnen

Syv av ti næringslivsledere har aldri kontakt med UiB

Samarbeider Universitetet i Bergen med næringslivet, og bidrar de i samfunnsdebatten? Et stort flertall av ledere i arbeidslivet på Vestlandet aner ikke.