Nær 8000 ras på 10 år

Bor eller kjører du i rasutsatte områder? Sjekk selv.