Riksantikvaren går mot Bryggen-bybane

Riksantikvaren mener bybane over Bryggen er «uakseptabelt».

Publisert Publisert

MULIG FREMTID: Med bybanetrasé over Bryggen vil det fremdeles bli biler i det ene kjørefeltet. BT har utarbeidet illustrasjonen på bakgrunn av dagens trasé, samt informasjon fra kommunen om hvordan en mulig trasé over Bryggen kan bli seendes ut. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA

  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det kommer frem i deres høringsuttalelse til forslagene for bybanetrasé mot Åsane.

Les hele Riksantikvarens innspill her!

I uttalelsen deres skriver de blant annet at:

«Riksantikvaren ber Hordaland fylkeskommune reise motsegn til alternativt 1Aa og 1Ab på bakgrunn av uakseptabel konflikt med kulturminne av nasjonal og internasjonal verdi.

Forslaget gir en uakseptabel nærføring til Hanseatisk museum/Finnegården og ein uakseptabel konflikt med dei viktiste kulturlaga som ligg i Sandbrogaten».

Disse forslagene er de traseene som tar sikte på å føre Bybanen i dagen gjennom sentrum og over Bryggen.

Skal gå videre

Det er fylkeskonservatoren som nå skal samle sammen Riksantikvarens og andres innspill. De er den koordinerende kulturminnemyndigheten. De skal ta innspillene med i en sak som skal legges frem for fylkespolitikerne senere i måneden.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd legger ikke skjul på at innspillet fra Riksantikvaren er tydelig. Blant annet tar kulturminnemyndighetene for seg faren for at Bryggen kan miste sin status som verdensarv. I høringsuttalelsen kan man lese at:

Les også

Dropper batteri, går for kabler

«Når det gjeld Bryggen som verdsarvstad, vil ein ideell situasjon være eit område mest mogleg fritt for motorisert ferdsel. Bybanen slik den her er skildra, er uakseptabek i eit så viktig kulturmiljø.I konsekvensutgreiinga er ikke konsekvensane av tiltaket med omsyn til kulturminne og kulturmiljø godt nok utgreia. Det gjeld barriereverknaden av Bybanen foran Bryggen, løysingar og konsekvenser ved ei stenging av Bybanen over Bryggen, og kva løysing ein ser for seg ved torget og ved Sandbrogaten med vending av Bybanen».

Truer med rapport

Riksantikvaren går langt i å skissere hvilke konsekvenser dette kan få for Bergen og Bryggen, dersom kommunen går videre med Bryggen-alternativet:

«Riksantikvaren gjer merksam på at når det gjeld tiltakets innverknad på verdsarvstaden Bryggen er det Miljøverndepartementet som er ansvarleg for å varsle UNESCO eller ICOMOS internasjonalt om ein mogleg trussel mot verdsarvstaden Bryggen dersom Bergen kommune går videre med dette alternativet. Vi gjer også merksam på at Riksantikvaren i desse dager skriv ein rapport om våre verdsarvstader, og at vi der må varsle om at dette tiltaket er ein mogleg trussel mot verdsarvstaden».

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd sier til BT at "det er veldig tydelige råd" som kommer fra Riksantikvaren.

— Deres oppfatninger vil komme tydelig frem i den saken vi fremmer til politikerne.

Les også

Her kan det bli bilfritt på dagen

Han oppfatter ikke at Riksantikvaren truer kommunen med at verdensarvstatusen står i fare.— De er mest opptatt av den generelle reduksjonen som kan komme blant verdenskulturminnene. Arkeologien i denne delen av byen er også veldig sårbar, spesielt i Sandbrogaten.

Ekerhovd sier man nå skal inn i dialog om de ulike alternativene. Hva som blir utfallet vil han ikke spå noe om.

— De ulike traseene skal veies opp mot hverandre, og vi trenger ekstra opplysninger. Utfallet av dette er alt for tidlig å si. Man må ha mye fakta på bordet før man tar en beslutning.

Bedre med tunnel

Også tunnelene vil skape konflikter med kulturarven, men ikke i like stor grad, mener Riksantikvaren.

Les om alle alternativene i kommunens rapport her! (OBS! PDF)

«Alternativa 2Aa og 2Ab kjem i konflikt med kulturminne av høg verdi, men i samarbeid med utbygger, er det mogleg å få til løysingar som kan aksepterast med omsyn til kulturminna. Alternativ 2Ab er betre enn alternativ 2Aa da etablering av underjordisk haldeplass i Christies gate medfører eit stort inngrep i kulturlag, og det går nærare Domkirken enn alternativ 2Ab.»

Publisert