• MULIG FREMTID: Med bybanetrasé over Bryggen vil det fremdeles bli biler i det ene kjørefeltet. BT har utarbeidet illustrasjonen på bakgrunn av dagens trasé, samt informasjon fra kommunen om hvordan en mulig trasé over Bryggen kan bli seendes ut. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA

Riksantikvaren går mot Bryggen-bybane

Riksantikvaren mener bybane over Bryggen er «uakseptabelt».