• PROTEST: Gina Barstad, Marthe Hammer og Oddny Miljeteig står i spissen for SVs protestaksjon. I tillegg har de med seg Hilde Boberg Andresen (bak, fra venstre), Embla Fjellhaug, Camilla Nedrebø, Sara Bell og Tone Salomonsen. FOTO: Gerd Margrete Tjeldflåt

Til kamp mot Erna i røde strømper

SV-kvinner starter protestaksjon mot den nye regjeringen og utvidet reservasjonsrett.