• ALARM: Oversiktsbilde over området geolog Harald Hauso mente burde renskes. FOTO: STATENS VEGVESEN

Anbefalte sikring av rasområdet

Geolog advarte mot ras langs Gamlevegen i Tokagjelet i fjor høst.