Arbeidsulykke på Lungegårdskaien

Mann fikk last over seg