- Hele Afrika støtter oss

Med hele Afrika i ryggen skal Ghana slå ut Uruguay.