Dømt for å ha skote kollega

Ein 28-årig mann frå Litauen er dømt til fengsel i 90 dagar for å ha skote ein arbeidskollega frå Polen i brystet og venstre kne sist sommar. I tillegg er han dømt for å ha hatt våpen utan løyve samt hasjbruk.