• I STIM: Sjøørret samlet seg ved innløpet til Oselva forrige helg. FOTO: SEAN MELING MURRAY

Derfor flommet sjøen over av ørret

Forskerne mener de vet hvorfor store mengder sjøørret samlet seg ved utløpet av Oselva.