Først ser Salomeh (34) bilder av sin drepte mor. Så finner hun brevet.